centrum psychoterapii

Terapia

 

 

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii dotyczy określonego sposobu myślenia na temat funkcjonowania człowieka, w którym podkreśla się wyjątkową wartość subiektywnego doświadczenia każdego z nas. Terapeuta ma za zadanie odkryć w każdym ze swoich pacjentów jego indywidualną i niepowtarzalną historię, która jest źródłem przeżywanych przez niego trudności, problemów i niepowodzeń.
Terapeuci o orientacji dynamicznej przywiązują dużą wagę do wewnętrznego, często nieświadomego świata swoich pacjentów; do ich marzeń, fantazji, snów, impulsów, nadziei czy pragnień. Bardzo duże znaczenie dla przebiegu terapii ma związek między terapeutą a pacjentem. Jej istotnym elementem jest zrozumienie wzorców wchodzenia w relacje interpersonalne charakterystycznych dla danej osoby, a następnie dążenie do ich zmiany i ogólnej poprawy funkcjonowania pacjenta w relacji z innymi, ważnymi dla niego ludźmi. Praca z terapeutą ma służyć także pogłębieniu rozumienia samego siebie, swoich doświadczeń z przeszłości, przeciwstawnych dążeń czy wewnętrznych konfliktów.

Psychoterapia systemowa jest jednym z głównych paradygmatów psychologii wyznaczających pewien sposób myślenia o człowieku i sposób pracy ze zgłaszanymi problemami. Podstawowym założeniem tego nurtu jest przyjecie istnienia rozmaitych systemów społecznych, w których funkcjonuje jednostka, ale też konstruowanie systemu przez jednostkę jako pewnego subiektywnego sposobu spostrzegania i wyjaśniania świata. Możemy tu mówić o systemach problemowych i o problemach, które tworzą swoje systemy. Wynikiem tego sposobu myślenia jest zastąpienie modelu myślenia przyczynowo - skutkowego, modelem przyczynowości cyrkularnej. To, co dzieje się w psychoterapii to dyskutowanie różnic pomiędzy mapami rzeczywistości, tworzenie nowych znaczeń, nowego rozumienia. Pomocne w tym procesie są pytania cyrkularne, które pozwalają odpowiadającym na nie, zmieniać perspektywę obserwacji relacji zachodzących pomiędzy pozostałymi członkami systemu. Wtedy może zmienić się sposób narracji o problemie na taki, który przynosi rozwiązanie. Terapia systemowa może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par i rodzin, a także w pracy z innymi systemami problemowymi.

Psychotherapy in English. We offer psychotherapy and counseling also in English language. If you are a foreign student or a visitor in our country for any other reason, and you experience some troubles in everyday life or just feel like you need a professional help, do not hesitate to contact us. A single therapy session lasts 50 minutes and usually takes place once a week.

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań