centrum psychoterapii

Szkolenia

 

 

SYSTEMOWE ROZUMIENIE ZABURZEŃ JEDZENIA

Szkolenie ma na celu pokazać, jak myślenie systemowe otwiera możliwości działania dla terapeuty i zmiany dla rodziny, poszerzyć rozumienie zaburzeń jedzenia o perspektywę społeczno-kulturową i rodzinną, przybliżyć sposób prowadzenia rozmowy w ujęciu systemowym i narracyjnym.

Zakres szkolenia: 

 • Uwarunkowania kulturowe spostrzegania ciała
 • Zaburzenia jedzenia w perspektywie systemowej (rodzinne uwarunkowania do zachorowania, systemy opresji, „zaproszenia” systemu)
 • Podejście narracyjne w systemowej terapii zaburzeń jedzenia
 • Techniki terapeutyczne w pracy indywidualnej i w pracy z rodziną (kontrakt, granice systemów, pytania, nadawanie znaczeń, eksternalizacja problemu)

Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, studenci tych kierunków 

Forma zajęć: zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, z ćwiczeniem umiejętności praktycznych oraz studiami przypadków

Termin: 5.11.2016 r. (sobota)

Czas trwania: 9.00 - 13.00

Liczba osób: 6 - 10

Cena: 150 zł

Miejsce: Centrum Psychoterapii, ul. Strzelecka 32/4, Poznań

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.października- mailowo (anna.rominiak@centrum-psychoterapii.pl ) i telefonicznie (608 517 164)

Wpłata przelewem na konto nr: 83 1140 2004 0000 3102 3147 0987

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 osób

 

 

METODY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I NEUROPSYCHOLOGICZNYCH

Tematy:

 • prezentacja metod - procedura przeprowadzenia diagnozy
 • interpretacja kliniczna - ćwiczenia, analiza przypadków
 • możliwości i ograniczenia testów
 • sporządzanie opinii pod kątem różnych zleceniodawców

Metody omawiane:

 • Test WAIS-R (PL)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • próby eksperymentalne
 • Zeszyty Łuckiego

Zapraszam studentów ostatnich lat psychologii oraz psychologów chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej.

Liczba osób: Maksymalnie 10

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań