centrum psychoterapii

Agata Rogacka – nauczyciel, psycholog, terapeuta uzależnienia i współuzależnienia, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Ukończyła filologię angielską i psychologię na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz liczne szkolenia, między innymi w zakresie terapii uzależnień behawioralnych (hazard, seks, internet), prowadzenia grup, pracy z poczuciem własnej wartości, pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie w psychoterapii w podejściu psychodynamicznym.

Praktykę zawodową zdobywała na stażu w Szpitalu Psychiatrycznym oraz poradni psychiatryczno-psychologicznej w Gnieźnie, a także w czasie pracy w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową: -osób uzależnionych od alkoholu i hazardu/środków psychoaktywnych -członków rodzin osoby uzależnionej -osób doświadczających nadmiernego lęku, depresji, małej wiary w siebie oraz rozmaitych trudności życiowych.

W Centrum Psychoterapii koncentruje się na terapii indywidualnej, prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych przeżywających depresję, lęk, niskie poczucie własnej wartości lub inne cierpienie, pomagając im w odkryciu źródeł problemów i ich pokonaniu. Czas trwania terapii oraz jej formę dostosowuje do konkretnego problemu zgłaszanego przez pacjenta mając jednocześnie na uwadze, że kluczową rolę odgrywa tu relacja między terapeutą a osobą zgłaszającą się po pomoc. Pracuje pod regularną superwizją.

 

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań