centrum psychoterapii

Warsztaty

 

 

 

Bądź sobą

Poczucie własnej wartości możemy zdefiniować jako uogólnioną postawę wobec siebie w kilku wymiarach: oceny samego siebie (odpowiedź na pytanie: „Jaki jestem?”, przekonania na swój temat i negatywny/ pozytywny sposób wartościowania własnych cech i zachowań ) oraz stosunku emocjonalnego względem własnej osoby (stopień samoakceptacji lub samoodtrącenia, uczucia, jakie do siebie żywisz, odpowiedź na pytania: „Czy lubię siebie samego? Czy uważam, że zasługuję na miłość?”) i swoich zachowań - sposób, w jaki się traktujesz. Zwykle manifestuje się w poziomie i zakresie zaspokojenia własnych potrzeb, poziomie asertywności w relacjach z innymi, tendencjach samorealizacyjnych, stosowanych sposobach autoprezentacji oraz reakcjach na niepowodzenia i stresy.

Zapraszam osoby, które chcą wzmocnić swoje poczucie własnej wartości m.in. przez budowanie postawy asertywnej, pracy nad Krytykiem Wewnętrznym, rozwijanie świadomości własnego potencjału i dzięki temu poczuć się pewniej i swobodniej w kontaktach z innymi tak na gruncie osobistym jak i zawodowym.

Podczas warsztatu pracujemy nad przyczynami ograniczającymi pewność siebie oraz nad zgłoszonymi przez uczestników trudnościami w asertywnym dbaniu o siebie.

Grupa docelowa: osoby dorosłe pragnące wzmocnić swoje poczucie pewności siebie

Czas trwania: od 9:00 do 18:00

Wielkość grupy:  min. 6, max 10 osób

Trening asertywności

Zapraszam osoby, które chcą wzmocnić swoją postawę asertywną i dzięki temu poczuć się pewniej i swobodniej w kontaktach z innymi- na gruncie zawodowym i osobistym.

Trening ma na celu zwiększenie świadomości swoich praw, wyznaczania granic oraz umiejętności ich obrony.

Podczas treningu pracujemy nad przyczynami i przekonaniami ograniczającymi asertywność oraz nad zgłoszonymi przez uczestników trudnościami w asertywnym dbaniu o siebie

Czas trwania: 20 godzin

Wielkość grupy:  od 6 – do 8 osób


Wsłuchując się w swoją bajkę - mądrość, która daje wyzwolenie

Warsztat Rozwoju Osobistego dla kobiet

Od najwcześniejszych lat życia nasiąkamy przekonaniami dotyczącymi tego, kim jesteśmy i jak wyglądają relacje między ludźmi. Najbardziej znaczące dla naszego życia są te przekazy, których nie słyszymy wprost, a których uczymy się - poprzez zabawę, słuchanie bajek, lub obserwowanie i naśladowanie dorosłych. Tematem spotkania są bajki, baśnie i mity, czyli historie, które opowiadano nam w dzieciństwie i które mniej lub bardziej świadomie odzwierciedlamy w swoim doświadczeniu życiowym.
Świat kobiet zapełniony jest Kopciuszkami, Calineczkami, Śpiącymi Królewnami, Czerwonymi Kapturkami, Alicjami w Krainie Czarów, Dziewczynkami z Zapałkami i innymi postaciami. Wybierane w dzieciństwie scenariusze zawierają w sobie potencjał pomocny w rozwoju, ale również kryją różne ograniczenia i pułapki. Celem warsztatu jest przyjrzenie się swoim życiowym scenariuszom, praca nad konstruktywnym czerpaniem z inspiracji z nich płynących.
Wykorzystamy wiedzę i metody Analizy Transakcyjnej i psychoanalitycznej i kulturowej interpretacji baśni i mitów.

Czas trwania: 9.00-18.00

Zgłoszenia na warsztat prosimy przysyłać na adres: info@centrum-psychoterapii.pl

 

Kobieta w relacjach

Jak budować i podtrzymywać szczęśliwe związki? 

Warsztaty dla osób chcących przyjrzeć się swojemu stylowi wchodzenia w osobiste relacje.

Tematyka:

  • Fazy rozwoju związku
  • Rodzinne determinanty wyboru partnera
  • Analiza przekonań i oczekiwań - ich wpływ na związek
  • Poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń w relacji

Czas trwania: 9.00-18.00

Zgłoszenia na warsztat prosimy przysyłać na adres: info@centrum-psychoterapii.pl

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań