centrum psychoterapii

Szkolenia

 

 

SYSTEMOWE ROZUMIENIE ZABURZEŃ JEDZENIA

Szkolenie ma na celu pokazać, jak myślenie systemowe otwiera możliwości działania dla terapeuty i zmiany dla rodziny, poszerzyć rozumienie zaburzeń jedzenia o perspektywę społeczno-kulturową i rodzinną, przybliżyć sposób prowadzenia rozmowy w ujęciu systemowym i narracyjnym.

Zakres szkolenia: 

 • Uwarunkowania kulturowe spostrzegania ciała
 • Zaburzenia jedzenia w perspektywie systemowej (rodzinne uwarunkowania do zachorowania, systemy opresji, „zaproszenia” systemu)
 • Podejście narracyjne w systemowej terapii zaburzeń jedzenia
 • Techniki terapeutyczne w pracy indywidualnej i w pracy z rodziną (kontrakt, granice systemów, pytania, nadawanie znaczeń, eksternalizacja problemu)

Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, studenci tych kierunków 

Forma zajęć: zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, z ćwiczeniem umiejętności praktycznych oraz studiami przypadków.

Termin: 09.09.2017 r. (sobota)

Czas trwania: 9.00 - 14.00

Liczba osób: max. 10

Cena: 170 zł

Miejsce: Centrum Psychoterapii, ul. Strzelecka 32/4, Poznań

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 2 września - emailowo (anna.rominiak@centrum-psychoterapii.pl ) i telefonicznie (608 517 164). Zapisy na stronie www.zaburzeniajedzenia.pl.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłata przelewem na konto nr: 83 1140 2004 0000 3102 3147 0987

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku nie zebrania się grupy.

 

MOTYWACJA DO ZMIANY

Motywacja do zmiany często jest zmienna (ambiwalentna). Podążając za procesem, dostosowując komunikację do klienta, rozumiejąc i wykorzystując zjawisko „oporu”, możemy pomagać klientom wzbudzać i utrzymać motywację szanując ich autonomię.

Zakres szkolenia: 

 • Praca nad określaniem celu
 • Identyfikacja osobistych wartości
 • Rozwijanie umiejętności realnego wspierania motywacji wewnętrznej (i unikania przejmowania kontroli i doradzania)
 • Symulacje poszczególnych etapów rozmowy - trening umiejętności

Metody wykorzystane w szkoleniu wywodzą się z myślenia systemowego i coachingu.

 

Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, studenci tych kierunków 

Forma zajęć: zajęcia mają charakter warsztatowy, z ćwiczeniem umiejętności praktycznych

Termin: 03.06.2017 r. (sobota)

Czas trwania: 9.00 - 13.00

Liczba osób: max. 10

Cena: 150 zł

Miejsce: Centrum Psychoterapii, ul. Strzelecka 32/4, Poznań

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 30 maja - emailowo (anna.rominiak@centrum-psychoterapii.pl ) i telefonicznie (608 517 164). Zapisy na stronie www.zaburzeniajedzenia.pl.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłata przelewem na konto nr: 83 1140 2004 0000 3102 3147 0987

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 osób

 

KONTAKT W SYTUACJI POMAGANIA

Szkolenie ma na celu rozwój i pogłębianie umiejętności interpersonalnych w zakresie nawiązania kontaktu i prowadzenia rozmowy z klientem w sytuacji pomagania. Szkolenie prowadzone jest metodą treningową- poza przekazaniem wiedzy teoretycznej daje możliwość ćwiczenia każdej z tych umiejętności, uzyskania informacji zwrotnych od trenera i grupy. Wykorzystane zostaną różnego rodzaju ćwiczenia aktywizujące jak studium przypadków, grupy dyskusyjne, praca w małych grupach, symulacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról. Wybrane sceny są nagrywane i komentowane.

Zakres szkolenia: 

 • Nawiązanie kontaktu
 • Umiejętność słuchania
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy
 • Rodzaje pytań
 • Umiejętność odzwierciedlania
 • Umiejętność konfrontowania

Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, dietetycy, psychodietetycy, lekarze, studenci tych kierunków

Forma zajęć: zajęcia mają charakter treningu umiejętności

Termin: 16.09.2017 r. (sobota)

Czas trwania: 9.00 - 16.00

Liczba osób: max. 10

Cena: 170 zł

Miejsce: Centrum Psychoterapii, ul. Strzelecka 32/4, Poznań

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 9 września 2017 r. - emailowo (anna.rominiak@centrum-psychoterapii.pl ) i telefonicznie (608 517 164). Zapisy na stronie www.zaburzeniajedzenia.pl.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłata przelewem na konto nr: 83 1140 2004 0000 3102 3147 0987

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 osób

 

 

METODY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I NEUROPSYCHOLOGICZNYCH

Tematy:

 • prezentacja metod - procedura przeprowadzenia diagnozy
 • interpretacja kliniczna - ćwiczenia, analiza przypadków
 • możliwości i ograniczenia testów
 • sporządzanie opinii pod kątem różnych zleceniodawców

Metody omawiane:

 • Test WAIS-R (PL)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • próby eksperymentalne
 • Zeszyty Łuckiego

Zapraszam studentów ostatnich lat psychologii oraz psychologów chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej.

Liczba osób: Maksymalnie 10

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań