centrum psychoterapii

Dr n. med. Kamila Pers-Michalak - ukończyła studia, uzyskując stopień doktora nauk medycznych, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii dorosłych, młodzieży i dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in.: w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.

Ukończyła kurs psychoterapii systemowej - indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej, szkoliła się także w pracy metodą ustawień rodzinnych oraz w strukturalnej terapii rodzin. Ukończyła szkolenia w zakresie terapii osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania się (anoreksja i bulimia).

zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń odżywiania się, zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego (m.in. ADHD, fobie szkolne) oraz zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i psychotycznych, stosując zarówno oddziaływania farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. Zajmuje się diagnostyką autyzmu dziecięcego oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych. Współpracuje z ośrodkami wczesnej interwencji i rehabilitacji.

 

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań